Catanduanes sa Gitna ng Oplan Bantay Laya 2Maliban sa mga taktikal na opensiba ng Nerissa San Juan Command, ang buong rebolusyonaryong kilusan sa isla ng Catanduanes ay lahatang-panig na sumusulong sa gitna ng marahas na mga atake ng mga armadong pwersa ng gubyerno sa balangkas ng Oplan Bantay Laya 2.