Bulusan: Klinikang Bayan

Bidyu
Bulusan: Klinikang Bayan

Panoorin sa You TubeSa pinakahuling ulat mula sa Sorsogon, mahigit sa 500 pasyente ang nabiyayaan ng tuluy-tuloy na klinikang bayan ng mga medik ng Celso Minguez Command.

Bilang pagtugon sa pangangailangan ng mamamayang naging biktima ng pagsabog ng bulkang Bulusan,pinangunahan ng mga medik ng Bagong Hukbong Bayan at ng lokal na komite sa kalusugan ng mga samahang masa ang paghahatid ng serbisyo medikal.

Sa pagitan ng matitinding sakyada ng mga militar mula Nobyembre hanggang Disyembre 2010, sinikap ng mga medik na makapag-abot ng

libreng serbisyo sa mahigit 300 katao. Sinaklaw nito ang sampung baryong naapektuhan ng pagputok ng Bulkan Bulusan.


Hanggang sa kasalukuyan, tuluy-tuloy ang paglulunsad ng klinikang bayan sa maraming mga baryo sa Sorsogon na nakararanas ng matitinding pagbuhos ng ulan at pagbaha.