Dagundong ng Bikol

Hulyo 5, 2011
Espesyal na Brodkas: Oplan Bayanihan
(Kontra-insurhensyang kampanya ng rehimeng US-Aquino)

You Tube Videos:

part1 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=8H748lMOebM

part3 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=jdfsnil8biI
part4 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=MKtq62nZI-U

part5 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=edtsyjHP7eg

Maaaring ma-download sa VIMEO:

part1 of 5
http://vimeo.com/25998657

part2 of 5
http://vimeo.com/26002946


part3 of 5
http://vimeo.com/26014598

part4 of 5
http://vimeo.com/26014934

part5 of 5
http://vimeo.com/26016429