Walong Tag-araw

Watch Video

Walong Tag-araw intro

Sa pag-alala sa isang taong anibersaryo ng pagkamartir noong Hulyo 4, 2013 ng walong kadre at kumander ng Communist Party of the Philippines - New People's Army - National Democratic Front sa Bicol, nilikha ang bidyu-kantang ito bilang pagpaparangal sa kanilang kabayanihan.

Iniaalay din ang bidyung ito sa lahat ng rebolusyonaryong mamamayang nag-alay ng kanilang buhay para sa pagkakamit ng tunay na kalayaan at demokrasya.